Komunální volby 2018

Představení kandidátů a Volební program

Pozvání k volbám

Ve čtvrtek 5.10.2018 jsme závěrečnou jízdou ukončili volební kampaň komunálních voleb do zastupitelstva Litvínova. Připravovat jsme se na volby začali již v březnu a snažili se je brát opravdu zodpovědně, stejně jako vnímáme řízení města. Postavili jsme kandidátku, ve které jsou lidé, kteří jsou ochotni pro toto město udělat opravdu hodně. Zodpovědně jsme sestavovali volební program, ve kterém jsou všechny důležité věci, které trápí občany, a nebo mohou pomoci aby život v našem městě by...l jednodušší a příjemnější. Dali jsme občanům velký prostor s námi diskutovat, zeptat se na věci, které jim nejsou v našich materiálech jasné. Diskutovali jsme, aby lidé poznali i ty kandidáty, které z minulých let neznají, anebo si mohli vyříkat věci, které jim vytýkají. Neměli jsme k dispozici miliony na volební kampaň, abychom přivedli umělce velkého formátu, jako to někteří dělali v minulých komunálních volbách, přesto si myslíme, že kdo chtěl, měl možnost se s naší nabídkou seznámit. Řada lidí se ptala na význam našeho nápadu, rozdávat hlávkové zelí v rámci kampaně. Ale tentokrát jiný význam než odlehčení volební kampaně a dodávku vitamínů tento počin neměl. Jsme rádi, že proti minulým letům nikdo zbytečně volební kampaň nevyostřil a všichni ji vedli slušně.

A tak nám nezbývá, než všechny pozvat k volbám a popřát jim šťastnou volbu, ať bude jakákoliv.

Za pár dnů bude každý z nás rozhodovat o budoucnosti našeho města ve volbách do zastupitelstva. Na čtyři roky si zvolíme své zástupce, aby rozhodovali o zásadních otázkách Litvínova, o jeho hospodaření, o tom, co se postaví či opraví, o podpoře vzdělávání, sportu či kultury, také o zdravém životním prostředí pro nás všechny i o bezpečnosti, čistotě a pořádku v našich ulicích. O tom všem, ale také o množství dalších věcí budeme každý zvlášť a zároveň společně v těchto volbách rozhodovat.

Kandidáti ze Spolku Litvínov patří občanům, kteří spojili své síly s hnutím Starostové a Nezávislí, rozhodně neslibují "modré z nebe". Dobrou adresu z Litvínova neudělá nikdo za nás. Bude záležet na naší aktivitě a schopnostech. Začít můžeme účastí ve volbách. Program STANU a Spolku Litvínov patří občanům míří k jedinému cíli - vytvořit v Litvínově podmínky pro spokojený život všech, kteří tu chtějí žít a ne jen přežívat. Aby v našem městě nacházely svou budoucnost také naše děti, a aby se sem rády vracely. Aby zde mohli strávit bezpečný a zasloužený podzim života naši rodiče. Abychom my všichni mohli využít polohy Litvínova na úpatí Krušných hor pro aktivní odpočinek a relaxaci. Na kandidátku jsme přizvali výrazné osobnosti z Litvínova, kteří ve své profesi dokázali odbornou zdatnost, pracovitost i schopnost a připravenost pracovat ve prospěch Litvínova. Jsou to lidé, jichž si osobně vážím pro jejich zásadovost v názorech, postojích i činech. Vím, že nikdy nezaprodají zájem Litvínova a jeho obyvatel za svůj osobní prospěch. Že chtějí se svými dětmi a rodinami žít ve zdravém, čistém a bezpečném městě. Chci především všechny, kterým není lhostejný život v Litvínově, pozvat k volbám. Jít volit není povinností, ale je to základní právo a výsada svobodného občana, aktivní projev jeho vůle a názoru. Za své město neseme společně a nedílně zodpovědnost a účast ve volbách je projevem toho, že se své odpovědnosti nezříkáme.

Mgr. Milan Šťovíček

Představení kandidátů a volebního programu

Litvínov patří občanům

CO JSME SPLNILI I NESPLNILI 2014 - 2018

V roce 2014 jsme jako hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ získali v zastupitelstvu města 4 mandáty a náš lídr Milan Šťovíček byl zvolen místostarostou pro oblast nakládání s majetkem města a životní prostředí. Věnovali jsme tedy největší část svého úsilí a práce právě problematice úklidu města, péči o zeleň, nakládání s odpady či zachování limitů těžby uhlí. Věnovali jsme se však také udržení zdravého trendu hospodaření Litvínova, modernizaci škol, kulturních zařízení i sportovišť.

Na konci tohoto volebního období předkládáme výsledky našeho snažení v zastupitelstvu i v radě města a připomínáme také, co se nám nepodařilo.

LITVÍNOV PRO LEPŠÍ ŽIVOT

* Dokončili jsme kompletní rekonstrukci zámku Valdštejnů a otevřeli jeho prostory široké veřejnosti. Dnes je zámek vyhledávaným centrem kulturního a společenského života města pro všechny generace

* Projektová příprava moderního dopravního terminálu na místě stávajícího autobusového a vlakového nádraží je před dokončením a jeho výstavbu chceme zajistit v nejbližších dvou letech

* Ve spolupráci s Horním Jiřetínem se podařilo získat potřebné pozemky pro cyklostezku z Litvínova pod zámek Jezeří a je připravena studie pro její realizaci

* Iniciovali jsme zásadní nesouhlas města s vedením ropovodu přes zastavěné území Litvínova a vyhledání nové trasy mimo město, která umožní také vymístění etylenovodu

* Pokračovali jsme v prodeji pozemků pod privatizovanými obytnými domy

* Podařilo se nám najít investora pro chátrající objekt bývalé polikliniky, který se dnes již opravuje a přinese další zdravotnické služby občanům města

* Ani přes řadu jednání se nepodařilo přesvědčit Lesy ČR, aby zpřístupnily Flájskou oboru veřejnosti

* Nejsme spokojeni s pomalým tempem přípravy investic na obnovu chodníků, silnic a parkovišť

* Zajistili jsme intenzivní úklid veřejných prostranství města a zlepšili práci i strojní vybavení Technických služeb

* Udrželi jsme v Litvínově Centrum bakalářských studií a pomohli rozšířit činnost základní školy speciální o střední stupeň vzdělávání pro handicapované žáky

* Připravili jsme program ČTYŘLÍSTEK PRO ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ tak, aby každé dítě v Litvínově umělo udělat kotrmelec, bruslit, plavat a lyžovat již na 1.stupni základní školy

* Udrželi jsme rozsah městské hromadné dopravy i tramvajové spojení Litvínova s Mostem. Podpořili jsme investice Dopravního podniku do modernizace informačního systému cestujících i integrace MHD do veřejné dopravy Ústeckého kraje

* Dokončili jsme realizaci bezpečných a kvalitních hřišť pro děti

* Zabránili jsme prolomení limitů těžby a přiblížení velkolomu k Litvínovu, ale nesouhlasíme s tím, že vláda dosud nepřevedla uhlí za limity do nebilančních zásob

* Nezaměstnané jsme zapojili do každodenního úklidu města

* Podpořili jsme přípravu výstavby nového mostu na PKH i plaveckého bazénu a iniciovali jsme urychlení výstavby nové smuteční síně na hřbitově

* Podařilo se nám získat do vlastnictví Pilařský rybník s cílem vybudovat v této lokalitě relaxační zónu s vodními prvky

* Udrželi jsme rozpočet města v dobré kondici a pomohli prosadit Plán obnovy městského majetku

STAN s podporou Litvínov patří občanům

Kontejnerová stání

Cyklostezka Litvínov - Horní Jiřetín

Čtyřproudá komunikace Most - Litvínov

Montáž volebního banneru …..

Městu Litvínov se podařilo získat dotaci na pořízení kompostérů, které předá do bezúplatné zápůjčky zájemcům ještě do konce letošního roku.

Tři recepty na zelí. Vaše snaha zpracování zelí, ale třeba i kvalitní volba, bude nakonec určitě oceněna dobrým výsledkem.

Jako kdyby nestačilo, že minulý totalitní režim připustil vedení etylenovodu přes zastavěné území města. Teď se někdo zbláznil a navrhuje, aby v trase etylenovodu vprostředku města byla položena další trubka pro vedení ropovodu do Německa. Přitom řešení se nabízí v trase mimo město a současně tak lze vymístit také stávající etylenovod, který pak...

V celém městě se průběžně řeší problémy s parkováním vozidel. Jedním velmi problémovým místem je dlouhodobě Koldům. Rozšíření parkoviště ve dvou řadách přes travnatou plochu provedené před 20 lety dnes již nedostačuje a optimalizace využití stávajících ploch již také nedovoluje další navýšení parkovacích míst. Anketa města k revitalizaci prostoru...

Při poslední návštěvě hlavy státu Ústeckého kraje jsme znovu slyšeli z úst pana prezidenta názor na znovuotevření těžby hnědého uhlí na dole ČSA. Jsme zásadně proti této myšlence. Mysi trvale myslíme, že zachování limitů těžby hnědého uhlí na dole ČSA jesprávné a je jen škoda, že se doposud nepodařilo převést zásoby hnědého uhlí zalimity do tzv....