STOP ROPOVODU PŘES LITVÍNOV

28.08.2018

Jako kdyby nestačilo, že minulý totalitní režim připustil vedení etylenovodu přes zastavěné území města. Teď se někdo zbláznil a navrhuje, aby v trase etylenovodu vprostředku města byla položena další trubka pro vedení ropovodu do Německa. Přitom řešení se nabízí v trase mimo město a současně tak lze vymístit také stávající etylenovod, který pak přestane limitovat zástavbu města i jeho obyvatel. V téhle otázce bychom měli všichni táhnout za jeden provaz a dotlačit stát i kraj konečně k řešení, které bude ve prospěch místních lidí.