Akce spolku

Prezentace spalovny komunálního odpadu v Komořanech

V poslední době se opakovaně objevily různé informace o projektu spalovny komunálního odpadu v Komořanech u Mostu. Proto jsme v pondělí 16. ledna 2017 využili nabídky na prezentaci projektu EVO
Komořany, pro členy Spolku Litvínov patří občanům. Celý projekt nám představil technický ředitel United Energy, a.s. Ing. Petr Mareš. Na začátku vysvětlil, proč je označení spalovna zavádějící a díky využití odpadu je používán název ,,Zařízení na energetické využití odpadu" (EVO). Seznámil nás s parametry připravovaného zařízení, současným stavem realizace i se stavem podobných zařízení a s řešením odpadového hospodářství i jinde ve světě. Mezi dotazy byl především zájem o čištění spalin a hodnoty jejich výstupu ze zařízení, svoz komunálního odpadu a změny nakládání s ním v souvislosti s EVO. Souhlasili jsme s argumentem, že spalováním odpadu bude ušetřeno uhlí, jehož těžba Litvínov bezprostředně ohrožuje a proti jehož těžbě aktivně vystupujeme a dlouhodobě usilujeme o zachování limitů těžby. Na závěr jsme využili nabídky na prohlídku stávajícího energetického zdroje.

Limity jsme MY II

Během letošního roku se již podruhé konala celorepubliková akce LIMITY JSME MY. Jedním z měst, ve kterém se sešli občané, aby vyjádřili nesouhlas s prolomením limitů a zbouráním Horního Jiřetína, byl opět také Litvínov. Celkem se akce v České republice zúčastnilo 1078 lidí. Členové spolku Litvínov patří občanům přišli spolu s mnoha dalšími obyvateli Litvínova podpořit akci na Masarykovo náměstí před litvínovským kostelem. Děkujeme všem zúčastněným za podporu Hornímu Jiřetínu, kterou bude během rozhodování vlády o limitech v nejbližších měsících velmi potřebovat.