Volební program 2018


STAN pro dopravu      Kvalitní doprava pro kvalitní život

1. Nová parkovací místa - Koldům, Žižkova ulice, Ukrajinská, Hamr, Janov.

2. Opravy a údržba chodníků a komunikací s důrazem na kvalitu prováděných prací.

3. Pokračování výstavby bezpečných přechodů.

4. Důsledný úklid a čištění města, včetně odborné údržby zeleně.

5. Zachování a modernizace tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem.

6. Bezplatná městská hromadná doprava pro občany starší 65 let a pro děti do 15 let.

7. Realizace projektu dopravního terminálu

8. Zkapacitnění komunikace mezi Mostem a Litvínovem I/27.

9. Zachování historické železniční tratě na Moldavu a podpora jednání o jejím zprovoznění do Německa.STAN pro ekologii a životní prostředí             Zdravé životní prostředí - zdraví lidé

1. Zachování limitů těžby hnědého uhlí a převedení zásob za limity do nebilančních zásob.

2. Zvýšení odvodů z těžby hnědého uhlí, především do postiženého regionu.

3. Podpora projektů zvyšujících třídění komunálního odpadu - kompostéry pro naše město.

4. Využití podzemních kontejnerů na tříděný odpad - Koldům, sídliště.

5. Zvýšení preventivních opatření k zamezení požárů na skládce komunálního odpadu Celio.

6. Finanční prostředky z pokut za nedodržování limitů emisí od znečišťovatelů do rozpočtu města.

7. STOP ropovodu a etylenovodu přes zastavěné území města.

8. Cílená obnova městské zeleně.

9. Obnova ploch pro volný pohyb psů s důsledným vyžadováním jejich využívání.STAN pro sociální oblast a bezpečnost      Bezpečí pro všechny slušné občany

1. Nulová tolerance vůči každému, kdo porušuje veřejný pořádek a páchá kriminalitu.

2. Modernizace domovů pro seniory.

3. Zamezení zneužívaní sociálních dávek.

4. SOS hodinky pro seniory.

5. Realizace projektu senior taxi.

6. Město, stát i občané společně pro dodržování norem slušného soužití.

7. Podpora hlídkové činnosti městské i státní policie ve všech částech města.STAN pro sport, kulturu a odpočinek           Aktivní životní styl pro aktivní město

1. Provedení nutných oprav areálu Nové Záluží, vedoucích k jeho plnému využívání.

2. Vytvoření klidové zóny v prostoru Pilařského rybníka.

3. Propojení cyklostezky napříč Litvínovem s Horním Jiřetínem.

4. Podpora akcí oživující veřejný prostor.

5. Zpřístupnění průjezdu Flájské obory pro pěší a cykloturistiku.

6. Podpora rozšíření cyklostezek do Mostu a k Mosteckému jezeru.STAN pro školství a vzdělání           Pro budoucnost všech generací se dá udělat nejvíc ve škole

1. Zavedení programu Čtyřlístek pro zdraví našich dětí - pohybová průprava, bruslení, plavání a lyžování v rámci výuky na základních školách.

2. Vytváření podmínek pro regionální působnost Základní umělecké školy, Centra bakalářských studií, SCHOLY HUMANITAS a Komunitní knihovny.

3. Podpora příměstských táborů, víkendových pobytů pro děti a mládež

4. Podpora zavádění praktické technické výuky na základních školách.

5. Investice do školských zařízení všech stupňů.

6. Školy jsou rodinným stříbrem města.


STAN pro správu města       Transparentní a jednoduchá služba občanům

1. Důsledné dokončení schválených projektů - most PKH, nový plavecký bazén, smuteční síň na hřbitově, Pilařský rybník.

2. Prodej zbytného majetku města.

3. Vyrovnaný rozpočet města s ohledem na zadlužení v rámci velkých investičních projektů.

4. Veřejné zakázky pro zvýšení transparentnosti budeme realizovat pomocí veřejné elektronické aukce

5. Důsledné využívání prostředků z dotačních programů ČR, fondů EU nebo jiných zdrojů na projekty města.

6. Modernizace strojového parku technických služeb.

7. Opravy nebo demolice objektů ve špatném technickém stavu při důsledném zapojení odpovědnosti majitelů.

8. Zamezení devastace středu Koldomu a nalezení účelného využití.

9. Modernizace veřejného osvětlení s úspornými světelnými zdroji.