Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přišli ke komunálním volbám a zvláště těm, kteří nám dali důvěru. Ocenili tím odvedenou práci v minulém období a dali šanci v započaté práci pokračovat. Nyní bude samozřejmě záviset na dalších jednáních, o nichž Vás budeme informovat. Děkujeme i ostatním stranám za slušné vedení volební kampaně a věříme, že bude i nadále pokračovat, aby byly v popředí zájmy občanů města.

STAN s podporou Spolku Litvínov patří občanům.

Náš spolek si klade za cíl podporovat transparentní hospodaření samosprávy města a zapojit občany Litvínova do rozhodování o záležitostech, které se jich bytostně týkají. Jako prioritu pro rozvoj Litvínova spatřujeme průhledné zadávání zakázek města a zlepšení prostředí v okolí města. Nesouhlasíme s prolomením limitů těžby a pokračováním povrchového hnědouhelného velkolomu na 500 m od prvních domů v Janově. Jsme pro zákaz provozování hazardu ve městě.

Litvínov patří občanům