Litvínov, 26.října 2017

Rekreační areál ,,Nové Záluží" za 200 milionů se musí začít opravovat, jinak hrozí jeho zavření

Tiskové prohlášení 15. 11. 2016

Zmařené senátní volby by měli zaplatit viníci

Soud, který nařídil konání nových senátních voleb na Mostecku, také určil viníky, zodpovědné za jejich zmaření. Proto je na místě požadavek, aby stát, zastoupený Magistrátem statutárního města Mostu nahradil náklady, které tento protiprávní postup zmařil jednotlivým kandidátům a politickým subjektům, které je do senátních voleb zaregistrovali.

Proto se členové a příznivci hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ obrátili na své celostátní vedení s požadavkem, aby vymáhalo náhradu zmařených nákladů na volební kampaň po Magistrátu statutárního města, případně po těch osobách, které se na zmaření senátních voleb vědomě podíleli. "Soud rozhodl, že Magistrát porušil zákon. Veřejnost má právo se dozvědět v co nejkratším čase, kdo je zodpovědný za bezprecedentní a zásadní zmaření voleb, zda se jednalo o vědomé a úmyslné zmaření voleb a kdo nahradí náklady, které byly vynaloženy. S důvěrou lidí v demokracii a právní řád nelze takhle hazardovat." uvedl k soudnímu rozsudku MUDr. Jiří Biolek, který za hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ na Mostecku do senátu kandidovali.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litvínov, 31.října 2016

SVOBODA  A  DEMOKRACIE

Jako občané České republiky zásadně odmítáme "Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky" a využíváme svého demokratického práva dát jasně najevo, že nebylo učiněno z naší vůle, ale naopak v naprostém rozporu s ní. Ústavní činitelé nemohou znehodnocovat základní ideu svobodného a demokratického českého státu, který je vlastí rovnoprávných, svobodných občanů. "Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky", které přijali v souvislosti s návštěvou dalajlámy, nositele Nobelovy ceny míru, v České republice je nepřijatelné pro každého, kdo si váží odkazu těch, kteří usilovali, bojovali a umírali za svobodný, samostatný a demokratický stát. Neudělení vyznamenání panu Jiřímu Bradymu jako odveta a trest za setkání s dalajlámou,, považujeme nejen za národní ostudu, ale především za projev nízkosti a malosti, který je v příkrém rozporu s demokratickými tradicemi našeho státu. Jsme odhodláni bránit svobodu a demokracii v České republice, protože z vlastní zkušenosti víme, jaké neblahé důsledky jejich ztráta přináší. Dnes už také víme, že uhájit a posílit znovunabytou svobodu a demokracii nebude samozřejmostí a nepůjde to samo. Jako svobodní a svéprávní občané České republiky jsme odhodláni o naši svobodu a demokracii bojovat.

MUDr. Jiří Biolek

PhDr. Vlastimil Doležal

Mgr. Milan Šťovíček

 a další, kteří svobodně a ze své vůle s námi spojí své síly!


Litvínov, 8. 9. 2016

Rada města schválila návrh na kompostéry pro naše město

Tuto středu (7.9.2016) Rada města projednala a jednomyslně schválila podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro obyvatele Litvínova. Město bude žádat o dotaci v rámci 40. výzvy Ministerstva životního prostředí, v rámci které bude podporována aktivita: "Předcházení vzniku komunálních odpadů". Pokud bude žádost schválena, je možné na pořízení takovýchto kompostérů získat prostředky ve výši až 85 % investovaných prostředků. Zbývající prostředky dodá město ze svého rozpočtu. Podle schváleného materiálu chce město takto pořídit 1.100 kompostérů, které následně nabídne především majitelům rodinných a bytových domů do bezplatné zápůjčky. Jsme rádi, že návrh klubu zastupitelů hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ podpořili nejen všichni radní, ale také Odbor nakládání s majetkem a Odbor investic a regionálního rozvoje. O výsledku projednání žádosti města na ministerstvu životního prostředí budeme informovat na našich stránkách.

Mgr. Ivana Schettlová, předsedkyně spolku LITVÍNOV PATŘÍ OBČANŮM

Mgr. Milan Šťovíček, předseda spravní rady ŠUMNÁ, o.p.s.

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Litvínov, 25. 8. 2016

KOMPOSTÉRY PRO NAŠE MĚSTO UŽ JSME PODALI NÁVRH

 V průběhu letních měsíců jsme roznesli do schránek zejména majitelů rodinných domů v jednotlivých částech Litvínova leták, v němž jsme zjišťovali zájem o získání domácích kompostérů od města. Již v první vlně odezvy se k této možnosti vyslovilo kladně 132 občanů, a proto jsme nelenili a předložili prostřednictvím klubu zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí městu návrh na pořízení takových kompostérů (zde). Podle informací z Odboru nakládání s majetkem by mohlo město žádat na kompostéry dodaci z Operačního programu Životní prostředí a zájemci by tak měli možnost získat kompostér bezúplatně do užívání.

Předpokládáme, že žádost bude podána do konce listopadu letošního roku a nové kompostéry by mohlo město nabídnout již na začátku příštího roku. O postupu projednání našeho návrhu budeme informovat na stránkách našeho spolku.

Mgr. Ivana Schettlová, předsedkyně spolku LITVÍNOV PATŘÍ OBČANŮM

Mgr. Milan Šťovíček, předseda správní rady ŠUMNÁ, o.p.s.

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  

Kompostéry-pro-Litvínov.pdf   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Člen Spolku Litvínov patří občanům MUDr. Jiří Biolek kandiduje do Senátu Parlamentu ČR.         

www.jiribiolek-senat.cz


STAN: Představili jsme kandidáty do Senátu, mezi nimi starostové a primáři

Hnutí Starostové a nezávislí jde do podzimních voleb se dvěma prioritami: skončit se zadlužováním krajů a do Senátu vyslat jen zkušené komunální politiky. Osmička kandidátů za STAN to splňuje: Jsou to starostové, bývalí starostové nebo zastupitelé ve svých obcích a městech." Pokud uspějeme v krajských volbách, zasadíme se o konec zadlužování krajů, navrhneme posílení pravomocí krajských samospráv a zastavíme růst počtu krajských úředníků," vypočítává priority hnutí předseda STAN Petr Gazdík. "Stejně tak bereme velmi vážně roli Senátu jako ústavní pojistky. Jsme ale přesvědčeni, že právě horní komora českého parlamentu by se měla stát oporou místních a krajských samospráv - čistě tím, že v ní zasednou
lidé, kteří této problematice rozumějí. Propojení krajských a senátních voleb mi tak přijde víc než symbolické," dodává Petr Gazdík. STAN vidí roli Senátu ve třech rovinách: jako ústavní a legislativní pojistku proti případné snaze narušit ústavní pořádek a jako možnost opravit předlohy, které přicházejí.
Poslanecké sněmovny; jako "komoru regionů", která díky senátorům vzešlým z komunální politiky bude hájit právo občanů na samosprávu a postaví se snahám soustředit moc jen v rukou vlády; jako hráz proti přílivu zbytečného množství nových zákonů. Hnutí Starostové a nezávislí jde dopodzimních voleb se dvěma prioritami: skončit se zadlužováním krajů a do Senátuvyslat jen zkušené komunální politiky. Osmička kandidátů za STAN to splňuje: Jsou to starostové, bývalí starostové nebo zastupitelé ve svých obcích a městech."Pokud uspějeme v krajských volbách, zasadíme se o konec zadlužování krajů, navrhneme posílení pravomocí krajských samospráv a zastavíme růst počtu krajských úředníků," vypočítává priority hnutí předseda STAN Petr Gazdík. "Stejně tak bereme velmi vážně roli Senátu jako ústavní pojistky. Jsme ale přesvědčeni, že právě horní komora českého parlamentu by se měla stát oporou místních a krajských samospráv - čistě tím, že v ní zasednou
lidé, kteří této problematice rozumějí. Propojení krajských a senátních voleb mi tak přijde víc než symbolické," dodává Petr Gazdík. STAN vidí roli Senátu ve třech rovinách: jako ústavní a legislativní pojistku proti případné snaze narušit ústavní pořádek a jako možnost opravit předlohy, které přicházejí z
Poslanecké sněmovny; jako "komoru regionů", která díky senátorům vzešlým z komunální politiky bude hájit právo občanů na samosprávu a postaví se snahám soustředit moc jen v rukou vlády; jako hráz proti přílivu zbytečného množství nových zákonů. "My starostové a další komunální politici vidíme problémy
samospráv nejlépe a zblízka, kam ministerští úředníci jen zřídkakdy dohlédnou," říká předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí a starosta Božího Daru Jan Horník, a dodává: "V Senátu sedí starostové i z jiných stran. Jako hnutí Starostů ale máme jasnou představu, jak zájmy samospráv prosadit." Základem senátních kandidátů STAN jsou starostové: Jan Horník, který stojí už 26 let v čele Božího Daru a z pozice předsedy senátorského klubu obhajuje křeslo v obvodu Karlovy Vary pro třetí volební období. Petr Holeček, starosta Kralup nad Vltavou, kandiduje v obvodu Mělník. Starosta Kuřimi Drago Sukalovský jde do boje v obvodu Blansko a Ivo Šanc v obvodu Kutná Hora, tedy ve městě, kde byl po dvě volební období starostou. Mezi senátními kandidáty STAN jsou zastoupeni také tři významní lékaři; pro obvod Most Jiří Biolek, primář dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice, v obvodu Bruntál primář chirurgického oddělení nemocnice v Krnově Bronislav Sedláček a v obvodu Kroměříž zástupce primáře ortopedického oddělení tamní nemocnice Vojtěch Škrabal. Osmým kandidátem je Michal Burian, expert na projekty financované z evropských fondů, agroturistiku a vysokoškolský pedagog."I tito kandidáti, i když nejsou přímo z řad starostů, mají zkušenosti z politiky. Všichni jsou zastupiteli ve svých obcích či městech," vysvětluje Petr Gazdík. Hnutí Starostové a nezávislí už dříve představilo dva kandidáty, které bude podporovat: Michaela Canova, starostu Chrastavy, z hnutí Starostové pro Liberecký kraj, a starostu Tábora Jiřího Fišera, kterého nominuje spolu s hnutím Tábor 2020.

Karel Kreml, tiskový mluvčí STAN

Vítejte na stránkách spolku Litvínov patří občanům

Náš spolek si klade za cíl podporovat transparentní hospodaření samosprávy města a zapojit občany Litvínova do rozhodování o záležitostech, které se jich bytostně týkají. Jako prioritu pro rozvoj Litvínova spatřujeme průhledné zadávání zakázek města a zlepšení prostředí v okolí města. Nesouhlasíme s prolomením limitů těžby a pokračováním povrchového hnědouhelného velkolomu na 500 m od prvních domů v Janově. Jsme pro zákaz provozování hazardu ve městě.

 

 

Reportáž deníku e-mostecko ze Shromáždění za zachování limitů těžby a vzpomínka       na obce zničené těžbou 28.1.2015

Anketa

Kompostér pro naše město - Pokud vás zaujala možnost získat kompostér za symbolickou cenu od města Litvínova, podpořte svým hlasem možnost využít k vlastnímu prospěchu část komunálního odpadu.

Celkový počet hlasů: 163

22.05.2017 23:58
V souvislosti s nabytím účinnosti tzv. protikuřáckého zákona se budeme loučit s kouřením v hospodách (někteří zase vítat ,,dobu nekuřáckou"). Jedinečnou příležitost naposledy si zakouřit a přitom živě poslechnout kvalitní bluesovou kapelu BLUES NO MORE - RESOFONIC má každý, kdo přijde v úterý...
21.11.2016 20:47
Usnesení Nejvyššího správního soudu ve věci neplatnosti Senátních voleb na Mostecku
26.05.2016 18:55
www.jiribiolek-senat.czPochází z lékařské a sokolské rodiny. Narodil se v Praze, celý svůj život však prožil na severu Čech v Litvínově. Od skončení lékařských studií  na Fakultě dětského lékařství Karlovy Univerzity v  roce 1973 působí na dětském a dorostovém oddělení...
16.05.2016 13:28
Klub zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je zásadně proti úvahám o možnosti zrušit tramvajový provoz meziměstské veřejné dopravy, které se objevily na jednání mosteckého zastupitelstva. Tramvajovou dopravu mezi Litvínovem a Mostem považujeme za nezastupitelnou především z následujících...
04.05.2016 18:45
Do poněkud schizofrenní situace se na posledním jednání městského zastupitelstva dostali stoupenci výstavby nového plaveckého bazénu na koupališti u Koldomu.Návrh Adriana Javorka, aby byl postaven nový bazén co nejrychleji na základě již zpracované projektové dokumentace, jen těsně nezískal v...
04.05.2016 14:29
Otevřený dopis ZM města Litvínova.pdf (841,5 kB) Klub zastupitelů za volební stranu hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Odpověď na otevřený dopis zastupitelkám a zastupitelům města Litvínova Litvínov, 26.4.2016 Vážení, především bych chtěl poděkovat nejen za váš názor ohledně architektonických...
03.07.2015 17:56
Tiskové prohlášení občanského spolku Litvínov patří občanům Neuvěřitelné a skandální veletoče ministra průmyslu a obchodu v otázce rozhodnutí zachování limitů těžby pokračují.   Nejprve ujistil obyvatele Horního Jiřetína, Litvínova a dalších obcí, že je proti bourání dalších...
15.06.2015 22:45
Během letošního roku se již podruhé konala celorepubliková akce LIMITY JSME MY. Jedním z měst, ve kterém se sešli občané, aby vyjádřili nesouhlas s prolomením limitů a zbouráním Horního Jiřetína, byl opět také Litvínov. Celkem se akce v České republice zúčastnilo 1078 lidí. Členové spolku Litvínov...
03.02.2015 15:14
Litvínovské občanské spolky LITVÍNOV PATŘÍ OBČANŮM, KOŘENY a TESTAMENT se připojují k celorepublikové akci LIMITY JSME MY, která vyhlásila čtvrtek 5.2. za den akcí na památku obcí zničených těžbou a za budoucnost bez uhlí. Připojte se a přijďte ve čtvrtek v 18.00 na náměstí T.G.Masaryka před...
30.01.2015 12:58
Litvínov - V rámci reakce na stanovisko FK Baník Most ohledně prolomení limitů těžby, jsme se rozhodli také prezentovat náš úhel pohledu. Vždy jsme se snažili nezatahovat náš klub do politiky, otázka prolomení limitů pro nás není ani tak otázkou politiky, jako spíše otázkou zdravého...
1 | 2 | 3 | 4 >>

22.05.2017 23:58
V souvislosti s nabytím účinnosti tzv. protikuřáckého zákona se budeme loučit s kouřením v hospodách (někteří zase vítat ,,dobu nekuřáckou"). Jedinečnou příležitost naposledy si zakouřit a přitom živě poslechnout kvalitní bluesovou kapelu BLUES NO MORE - RESOFONIC má každý, kdo přijde v úterý...
21.11.2016 20:47
Usnesení Nejvyššího správního soudu ve věci neplatnosti Senátních voleb na Mostecku
26.05.2016 18:55
www.jiribiolek-senat.czPochází z lékařské a sokolské rodiny. Narodil se v Praze, celý svůj život však prožil na severu Čech v Litvínově. Od skončení lékařských studií  na Fakultě dětského lékařství Karlovy Univerzity v  roce 1973 působí na dětském a dorostovém oddělení...
16.05.2016 13:28
Klub zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je zásadně proti úvahám o možnosti zrušit tramvajový provoz meziměstské veřejné dopravy, které se objevily na jednání mosteckého zastupitelstva. Tramvajovou dopravu mezi Litvínovem a Mostem považujeme za nezastupitelnou především z následujících...
04.05.2016 18:45
Do poněkud schizofrenní situace se na posledním jednání městského zastupitelstva dostali stoupenci výstavby nového plaveckého bazénu na koupališti u Koldomu.Návrh Adriana Javorka, aby byl postaven nový bazén co nejrychleji na základě již zpracované projektové dokumentace, jen těsně nezískal v...
04.05.2016 14:29
Otevřený dopis ZM města Litvínova.pdf (841,5 kB) Klub zastupitelů za volební stranu hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Odpověď na otevřený dopis zastupitelkám a zastupitelům města Litvínova Litvínov, 26.4.2016 Vážení, především bych chtěl poděkovat nejen za váš názor ohledně architektonických...
03.07.2015 17:56
Tiskové prohlášení občanského spolku Litvínov patří občanům Neuvěřitelné a skandální veletoče ministra průmyslu a obchodu v otázce rozhodnutí zachování limitů těžby pokračují.   Nejprve ujistil obyvatele Horního Jiřetína, Litvínova a dalších obcí, že je proti bourání dalších...
15.06.2015 22:45
Během letošního roku se již podruhé konala celorepubliková akce LIMITY JSME MY. Jedním z měst, ve kterém se sešli občané, aby vyjádřili nesouhlas s prolomením limitů a zbouráním Horního Jiřetína, byl opět také Litvínov. Celkem se akce v České republice zúčastnilo 1078 lidí. Členové spolku Litvínov...
03.02.2015 15:14
Litvínovské občanské spolky LITVÍNOV PATŘÍ OBČANŮM, KOŘENY a TESTAMENT se připojují k celorepublikové akci LIMITY JSME MY, která vyhlásila čtvrtek 5.2. za den akcí na památku obcí zničených těžbou a za budoucnost bez uhlí. Připojte se a přijďte ve čtvrtek v 18.00 na náměstí T.G.Masaryka před...
30.01.2015 12:58
Litvínov - V rámci reakce na stanovisko FK Baník Most ohledně prolomení limitů těžby, jsme se rozhodli také prezentovat náš úhel pohledu. Vždy jsme se snažili nezatahovat náš klub do politiky, otázka prolomení limitů pro nás není ani tak otázkou politiky, jako spíše otázkou zdravého...
1 | 2 | 3 | 4 >>

22.05.2017 23:58

V souvislosti s nabytím účinnosti tzv. protikuřáckého zákona se budeme loučit s kouřením v hospodách (někteří zase vítat ,,dobu nekuřáckou"). Jedinečnou příležitost naposledy si zakouřit a přitom živě poslechnout kvalitní bluesovou kapelu BLUES NO MORE - RESOFONIC má každý, kdo přijde v úterý 30. května 2017 do restaurace u Zvonku v Litvínově na Loučkách od 18:00.

Na dobrou hudbu, zakouřenou hospodu a dobrou náladu Vás zve

Spolek Litvínov patří občanům26.05.2016 18:55

www.jiribiolek-senat.cz

Pochází z lékařské a sokolské rodiny. Narodil se v Praze, celý svůj život však prožil na severu Čech v Litvínově. Od skončení lékařských studií  na Fakultě dětského lékařství Karlovy Univerzity v  roce 1973 působí na dětském a dorostovém oddělení mostecké nemocnice, které vede jako primář již 25 let. Je ženatý a jeho dcera, věrna rodinné tradici, studuje lékařství. "Na Jirkovi jsem si vždy cenila především toho, že neuhýbá napravo ani nalevo a drží slovo",  říká o něm  manželka Jana. 

Péče o zdravotní stav dětí se stala jeho životní láskou, které věnuje veškerý svůj čas a energii. Za jeho primariátu bylo v mostecké nemocnici vybudováno jedno z 12 Perinatologických center v ČR  a jednotka intenzivní a resuscitační péče pro kojence a větší děti. Své bohaté lékařské zkušenosti předává v rámci postgraduální výuky lékařů v oboru pediatrie a neonatologie svým začínajícím kolegům, 30 let  také působil jako externí učitel na střední zdravotnické škole. Podílel se na řadě klinických studií v oboru pediatrie a je spoluautorem odborných publikací, například "Kvalita pediatrické intenzivnípéče v České republice" z roku 2003.

Jako neúnavný bojovník za zvyšování kvality léčebné péče o děti a dorost, řadu let prosazuje z pozice místopředsedy České pediatrické společnosti na ministerstvu zdravotnictví a toho času i v Parlamentu,  legislativní změny pro zlepšení profesní přípravy pediatrů.

Při své náročné práci nejraději relaxuje při cyklistice a lyžování s rodinou či přáteli. Zajímá se o kulturu a také o politiku. Jako lékař opakovaně odmítl pokusy o prolomení limitů těžby uhlí, což ho následně přivedlo ke spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí. V roce 2014 byl  již podruhé zvolen svými spoluobčany do zastupitelstva města Litvínova, v němž se věnuje zejména zdravotnické problematice.

Je přesvědčeným zastáncem demokratických principů, nesnáší byrokracii  a omezování občanských svobod. Jak sám říká: "Moje přímočarost mi někdy způsobuje potíže, ale nemám ve zvyku kličkovat a obcházet problémy. Když se mi něco nelíbí, tak to řeknu narovinu a nespekuluji, jestli mi to náhodou neublíží".


16.05.2016 13:28

Klub zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je zásadně proti úvahám o možnosti zrušit tramvajový provoz meziměstské veřejné dopravy, které se objevily na jednání mosteckého zastupitelstva.

Tramvajovou dopravu mezi Litvínovem a Mostem považujeme za nezastupitelnou především z následujících důvodů:

  • jedná se o dopravu, která nevykazuje žádné emise škodlivin a je tudíž velmi šetrná k našemu životnímu prostředí
  • jedná se o velmi bezpečnou dopravu, která v maximální míře eliminuje rizika silniční dopravy
  • kapacitně je tramvajová doprava nenahraditelná bez neúměrného a radikálního navýšení  zatížení páteřní silniční komunikace dopravou autobusovou
  • jde o významný prostředek mobility zaměstnanců a v konečném důsledku také o prvek, který nemalou měrou pomáhá zaměstnanosti v regionu
  • slouží tisícům občanů Litvínova, Mostu, ale i ostatních obcí k dopravě za důležitými službami
  • zajišťuje dosažitelnost nemocnice i úřadů
  • je každodenním dopravním prostředkem pro žáky základních a zejména středních škol
  • stala se významným a základním prvkem integrovaného systému veřejné dopravy v našem okrese s dobrou návazností dopravy železniční i autobusové
  • připravované rozšíření silnice z Litvínova do Mostu počítá s novými silničními pruhy na druhé straně stávající silnice a nikoliv na úkor tramvajové trati
  • úvahy o možnosti zrušit tramvajový provoz mezi našimi městy považujeme za nezodpovědné snahy omezit rozvoj Litvínova, Mostu i celého okresu

Proti pokusům rušit tradiční tramvajovou dopravu by měli naopak představitelé měst Mostu a Litvínova spojit své síly pro získání odpovídající finanční podpory pro provoz tramvají ze strany Ústeckého krajea také pro realizaci projektu modernizace tramvajového tělesa.

Květen 2016

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů STAN v zastupitelstvu města Litvínova

04.05.2016 18:45


Do poněkud schizofrenní situace se na posledním jednání městského zastupitelstva dostali stoupenci výstavby nového plaveckého bazénu na koupališti u Koldomu.

Návrh Adriana Javorka, aby byl postaven nový bazén co nejrychleji na základě již zpracované projektové dokumentace, jen těsně nezískal v prvním kole hlasování nadpoloviční většinu.

Zastupitelé tedy hlasovali o návrhu postavit bazén na základě architektonické soutěže, který však podpořila pouhá čtvrtina zastupitelů. Ani ten tedy neprošel.

Reálně hrozilo, protože se oba tábory "zakopaly" ve svých pozicích a názorech a nechtěly ustoupit, že město nepostaví bazén nový, ale ani nebude rekonstruovat bazén stávající.

Situaci nakonec odblokoval klub zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí (STAN), který se i přes  svou výhradu k vysoké finanční náročnosti nového bazénu shodl na postoji, že město musí problém dosluhujícího bazénu co nejrychleji vyřešit a podpořil výstavbu nové plavecké haly podle zpracované projektové dokumentace v otevřeném zadávacím řízení.

Pokud se tedy podaří splnit harmonogram výstavby, měl by se Litvínov dočkat otevření nového bazénu v roce 2019.

Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů STAN

04.05.2016 14:29

Otevřený dopis ZM města Litvínova.pdf (841,5 kB)

Klub zastupitelů za volební stranu hnutí Starostové a nezávislí (STAN)

Odpověď na otevřený dopis zastupitelkám a zastupitelům města Litvínova

Litvínov, 26.4.2016

Vážení,

především bych chtěl poděkovat nejen za váš názor ohledně architektonických soutěží, ale také za aktivity, kterými obohacujete dění v Litvínově a kterých si všichni členové našeho zastupitelského klubu (Mgr. Milan Šťovíček, MUDr. Jiří Biolek, MUDr. Adrian Javorek, PhDr. Vlastimil Doležal) velice váží.

Náš klub považuje architektonickou soutěž za vítanou možnost na zkvalitnění veřejného prostoru a i z tohoto důvodu jsme opakovaně navrhli, aby si naše město vyzkoušelo tuto formu realizace investičního záměru na akci nové obřadní síně městského hřbitova, kterou opakovaně navrhuje náš klub zařadit do investičního plánu města.

Pokud jde o připravovanou investiční akci na výstavbu nového plaveckého bazénu, zastávala většina našeho klubu názor, aby město provedlo rekonstrukci stávajícího bazénu a to především z důvodu jeho špatného technického stavu i snahy minimalizovat finanční zatížení města. Respektujeme většinové rozhodnutí zastupitelstva, že město bude realizovat místo rekonstrukce výstavbu nového plaveckého bazénu. Vzhledem k již zpracované projektové dokumentaci a nutnosti v co nejkratším čase eliminovat riziko havárie stávajícího bazénu však v tomto případě nepreferujeme vyhlášení architektonické soutěže, protože by to znamenalo zahájení celé přípravy takřka od nuly znovu.

V případě přemostění ulice Mezibořská si umíme představit architektonickou soutěž především z důvodu nutnosti aktualizace stávajícího projektu (byl vytvořen již před několika lety) a také s ohledem na možnost dosáhnout architektonickou soutěží vhodného začlenění této dopravní stavby do okolní zástavby. Budeme také podporovat ve všech těchto případech i v budoucích investičních akcích města co nejširší zapojení nejen odborné, ale zejména občanské veřejnosti do jejich přípravy.

Uvítáme i možnost prodiskutovat názory na využití formy architektonické soutěže při osobním setkání

S pozdravem za zastupitelský klub STAN

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů

 


 

03.07.2015 17:56

Tiskové prohlášení občanského spolku Litvínov patří občanům

Neuvěřitelné a skandální veletoče ministra průmyslu a obchodu v otázce rozhodnutí zachování limitů těžby pokračují.
 
Nejprve ujistil obyvatele Horního Jiřetína, Litvínova a dalších obcí, že je proti bourání dalších lidských sídel kvůli těžbě.
 
Následně slíbil havířům i veřejnosti, že vláda rozhodne o limitech na jaře letošního roku. Potom doporučil zbourat polovinu Horního Jiřetína a nechal si zpracovat jakousi „studii“ a zatajil její zadávací podmínky.
 
A  nakonec prohlásí, že prolomení limitů na dole Bílina je v pořádku a rozhodnutí o těžbě na dole ČSA navrhne odložit o pět let.
 
Nejsme občané 2. kategorie, není možné rozhodovat o našich životech a majetku tímto pochybným způsobem.
 
Nesouhlasíme s další devastací severních Čech a budeme bránit Horní Jiřetín i Litvínov před zvůlí a věrolomností ministra Mládka.
 
Podporujeme návrh ministra životního prostředí na zachování limitů těžby na dole ČSA a odpis zásob uhlí za těmito limity.
 
Žádáme vládu České republiky, aby se distancovala od stanoviska ministra Mládka a neodkládala rozhodnutí o zachování limitů těžby. 
 
V Litvínově, 3.7.2015
 
Mgr. Ivana Schettlová
 
Předsedkyně spolku Litvínov patří občanům
15.06.2015 22:45

Během letošního roku se již podruhé konala celorepubliková akce LIMITY JSME MY. Jedním z měst, ve kterém se sešli občané, aby vyjádřili nesouhlas s prolomením limitů a zbouráním Horního Jiřetína, byl opět také Litvínov. Celkem se akce v České republice zúčastnilo 1078 lidí. Členové spolku Litvínov patří občanům přišli spolu s mnoha dalšími obyvateli Litvínova podpořit akci na Masarykovo náměstí před litvínovským kostelem.  Děkujeme všem zúčastněným za podporu Hornímu Jiřetínu, kterou bude během rozhodování vlády o limitech v nejbližších měsících velmi potřebovat.