Tiskové prohlášení 15. 11. 2016

Zmařené senátní volby by měli zaplatit viníci

Soud, který nařídil konání nových senátních voleb na Mostecku, také určil viníky, zodpovědné za jejich zmaření. Proto je na místě požadavek, aby stát, zastoupený Magistrátem statutárního města Mostu nahradil náklady, které tento protiprávní postup zmařil jednotlivým kandidátům a politickým subjektům, které je do senátních voleb zaregistrovali.

Proto se členové a příznivci hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ obrátili na své celostátní vedení s požadavkem, aby vymáhalo náhradu zmařených nákladů na volební kampaň po Magistrátu statutárního města, případně po těch osobách, které se na zmaření senátních voleb vědomě podíleli. "Soud rozhodl, že Magistrát porušil zákon. Veřejnost má právo se dozvědět v co nejkratším čase, kdo je zodpovědný za bezprecedentní a zásadní zmaření voleb, zda se jednalo o vědomé a úmyslné zmaření voleb a kdo nahradí náklady, které byly vynaloženy. S důvěrou lidí v demokracii a právní řád nelze takhle hazardovat." uvedl k soudnímu rozsudku MUDr. Jiří Biolek, který za hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ na Mostecku do senátu kandidovali.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litvínov, 31.října 2016

SVOBODA  A  DEMOKRACIE

Jako občané České republiky zásadně odmítáme "Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky" a využíváme svého demokratického práva dát jasně najevo, že nebylo učiněno z naší vůle, ale naopak v naprostém rozporu s ní. Ústavní činitelé nemohou znehodnocovat základní ideu svobodného a demokratického českého státu, který je vlastí rovnoprávných, svobodných občanů. "Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky", které přijali v souvislosti s návštěvou dalajlámy, nositele Nobelovy ceny míru, v České republice je nepřijatelné pro každého, kdo si váží odkazu těch, kteří usilovali, bojovali a umírali za svobodný, samostatný a demokratický stát. Neudělení vyznamenání panu Jiřímu Bradymu jako odveta a trest za setkání s dalajlámou,, považujeme nejen za národní ostudu, ale především za projev nízkosti a malosti, který je v příkrém rozporu s demokratickými tradicemi našeho státu. Jsme odhodláni bránit svobodu a demokracii v České republice, protože z vlastní zkušenosti víme, jaké neblahé důsledky jejich ztráta přináší. Dnes už také víme, že uhájit a posílit znovunabytou svobodu a demokracii nebude samozřejmostí a nepůjde to samo. Jako svobodní a svéprávní občané České republiky jsme odhodláni o naši svobodu a demokracii bojovat.

MUDr. Jiří Biolek

PhDr. Vlastimil Doležal

Mgr. Milan Šťovíček

 a další, kteří svobodně a ze své vůle s námi spojí své síly!


Litvínov, 8. 9. 2016

Rada města schválila návrh na kompostéry pro naše město

Tuto středu (7.9.2016) Rada města projednala a jednomyslně schválila podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro obyvatele Litvínova. Město bude žádat o dotaci v rámci 40. výzvy Ministerstva životního prostředí, v rámci které bude podporována aktivita: "Předcházení vzniku komunálních odpadů". Pokud bude žádost schválena, je možné na pořízení takovýchto kompostérů získat prostředky ve výši až 85 % investovaných prostředků. Zbývající prostředky dodá město ze svého rozpočtu. Podle schváleného materiálu chce město takto pořídit 1.100 kompostérů, které následně nabídne především majitelům rodinných a bytových domů do bezplatné zápůjčky. Jsme rádi, že návrh klubu zastupitelů hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ podpořili nejen všichni radní, ale také Odbor nakládání s majetkem a Odbor investic a regionálního rozvoje. O výsledku projednání žádosti města na ministerstvu životního prostředí budeme informovat na našich stránkách.

Mgr. Ivana Schettlová, předsedkyně spolku LITVÍNOV PATŘÍ OBČANŮM

Mgr. Milan Šťovíček, předseda spravní rady ŠUMNÁ, o.p.s.

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Litvínov, 25. 8. 2016

KOMPOSTÉRY PRO NAŠE MĚSTO UŽ JSME PODALI NÁVRH

 V průběhu letních měsíců jsme roznesli do schránek zejména majitelů rodinných domů v jednotlivých částech Litvínova leták, v němž jsme zjišťovali zájem o získání domácích kompostérů od města. Již v první vlně odezvy se k této možnosti vyslovilo kladně 132 občanů, a proto jsme nelenili a předložili prostřednictvím klubu zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí městu návrh na pořízení takových kompostérů (zde). Podle informací z Odboru nakládání s majetkem by mohlo město žádat na kompostéry dodaci z Operačního programu Životní prostředí a zájemci by tak měli možnost získat kompostér bezúplatně do užívání.

Předpokládáme, že žádost bude podána do konce listopadu letošního roku a nové kompostéry by mohlo město nabídnout již na začátku příštího roku. O postupu projednání našeho návrhu budeme informovat na stránkách našeho spolku.

Mgr. Ivana Schettlová, předsedkyně spolku LITVÍNOV PATŘÍ OBČANŮM

Mgr. Milan Šťovíček, předseda správní rady ŠUMNÁ, o.p.s.

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  

Kompostéry-pro-Litvínov.pdf   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Člen Spolku Litvínov patří občanům MUDr. Jiří Biolek kandiduje do Senátu Parlamentu ČR.         

www.jiribiolek-senat.cz


STAN: Představili jsme kandidáty do Senátu, mezi nimi starostové a primáři

Hnutí Starostové a nezávislí jde do podzimních voleb se dvěma prioritami: skončit se zadlužováním krajů a do Senátu vyslat jen zkušené komunální politiky. Osmička kandidátů za STAN to splňuje: Jsou to starostové, bývalí starostové nebo zastupitelé ve svých obcích a městech." Pokud uspějeme v krajských volbách, zasadíme se o konec zadlužování krajů, navrhneme posílení pravomocí krajských samospráv a zastavíme růst počtu krajských úředníků," vypočítává priority hnutí předseda STAN Petr Gazdík. "Stejně tak bereme velmi vážně roli Senátu jako ústavní pojistky. Jsme ale přesvědčeni, že právě horní komora českého parlamentu by se měla stát oporou místních a krajských samospráv - čistě tím, že v ní zasednou
lidé, kteří této problematice rozumějí. Propojení krajských a senátních voleb mi tak přijde víc než symbolické," dodává Petr Gazdík. STAN vidí roli Senátu ve třech rovinách: jako ústavní a legislativní pojistku proti případné snaze narušit ústavní pořádek a jako možnost opravit předlohy, které přicházejí.
Poslanecké sněmovny; jako "komoru regionů", která díky senátorům vzešlým z komunální politiky bude hájit právo občanů na samosprávu a postaví se snahám soustředit moc jen v rukou vlády; jako hráz proti přílivu zbytečného množství nových zákonů. Hnutí Starostové a nezávislí jde dopodzimních voleb se dvěma prioritami: skončit se zadlužováním krajů a do Senátuvyslat jen zkušené komunální politiky. Osmička kandidátů za STAN to splňuje: Jsou to starostové, bývalí starostové nebo zastupitelé ve svých obcích a městech."Pokud uspějeme v krajských volbách, zasadíme se o konec zadlužování krajů, navrhneme posílení pravomocí krajských samospráv a zastavíme růst počtu krajských úředníků," vypočítává priority hnutí předseda STAN Petr Gazdík. "Stejně tak bereme velmi vážně roli Senátu jako ústavní pojistky. Jsme ale přesvědčeni, že právě horní komora českého parlamentu by se měla stát oporou místních a krajských samospráv - čistě tím, že v ní zasednou
lidé, kteří této problematice rozumějí. Propojení krajských a senátních voleb mi tak přijde víc než symbolické," dodává Petr Gazdík. STAN vidí roli Senátu ve třech rovinách: jako ústavní a legislativní pojistku proti případné snaze narušit ústavní pořádek a jako možnost opravit předlohy, které přicházejí z
Poslanecké sněmovny; jako "komoru regionů", která díky senátorům vzešlým z komunální politiky bude hájit právo občanů na samosprávu a postaví se snahám soustředit moc jen v rukou vlády; jako hráz proti přílivu zbytečného množství nových zákonů. "My starostové a další komunální politici vidíme problémy
samospráv nejlépe a zblízka, kam ministerští úředníci jen zřídkakdy dohlédnou," říká předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí a starosta Božího Daru Jan Horník, a dodává: "V Senátu sedí starostové i z jiných stran. Jako hnutí Starostů ale máme jasnou představu, jak zájmy samospráv prosadit." Základem senátních kandidátů STAN jsou starostové: Jan Horník, který stojí už 26 let v čele Božího Daru a z pozice předsedy senátorského klubu obhajuje křeslo v obvodu Karlovy Vary pro třetí volební období. Petr Holeček, starosta Kralup nad Vltavou, kandiduje v obvodu Mělník. Starosta Kuřimi Drago Sukalovský jde do boje v obvodu Blansko a Ivo Šanc v obvodu Kutná Hora, tedy ve městě, kde byl po dvě volební období starostou. Mezi senátními kandidáty STAN jsou zastoupeni také tři významní lékaři; pro obvod Most Jiří Biolek, primář dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice, v obvodu Bruntál primář chirurgického oddělení nemocnice v Krnově Bronislav Sedláček a v obvodu Kroměříž zástupce primáře ortopedického oddělení tamní nemocnice Vojtěch Škrabal. Osmým kandidátem je Michal Burian, expert na projekty financované z evropských fondů, agroturistiku a vysokoškolský pedagog."I tito kandidáti, i když nejsou přímo z řad starostů, mají zkušenosti z politiky. Všichni jsou zastupiteli ve svých obcích či městech," vysvětluje Petr Gazdík. Hnutí Starostové a nezávislí už dříve představilo dva kandidáty, které bude podporovat: Michaela Canova, starostu Chrastavy, z hnutí Starostové pro Liberecký kraj, a starostu Tábora Jiřího Fišera, kterého nominuje spolu s hnutím Tábor 2020.

Karel Kreml, tiskový mluvčí STAN

Vítejte na stránkách spolku Litvínov patří občanům

Náš spolek si klade za cíl podporovat transparentní hospodaření samosprávy města a zapojit občany Litvínova do rozhodování o záležitostech, které se jich bytostně týkají. Jako prioritu pro rozvoj Litvínova spatřujeme průhledné zadávání zakázek města a zlepšení prostředí v okolí města. Nesouhlasíme s prolomením limitů těžby a pokračováním povrchového hnědouhelného velkolomu na 500 m od prvních domů v Janově. Jsme pro zákaz provozování hazardu ve městě.

 

 

Reportáž deníku e-mostecko ze Shromáždění za zachování limitů těžby a vzpomínka       na obce zničené těžbou 28.1.2015

Anketa

Kompostér pro naše město - Pokud vás zaujala možnost získat kompostér za symbolickou cenu od města Litvínova, podpořte svým hlasem možnost využít k vlastnímu prospěchu část komunálního odpadu.

Celkový počet hlasů: 161

22.05.2017 23:58
V souvislosti s nabytím účinnosti tzv. protikuřáckého zákona se...
21.11.2016 20:47
Usnesení Nejvyššího správního soudu ve věci neplatnosti Senátních...
26.05.2016 18:55
www.jiribiolek-senat.czPochází z lékařské a sokolské rodiny....
16.05.2016 13:28
Klub zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je zásadně proti...
04.05.2016 18:45
Do poněkud schizofrenní situace se na posledním jednání městského...
04.05.2016 14:29
Otevřený dopis ZM města Litvínova.pdf (841,5 kB) Klub zastupitelů za...
03.07.2015 17:56
Tiskové prohlášení občanského spolku Litvínov patří...
15.06.2015 22:45
Během letošního roku se již podruhé konala celorepubliková akce...